АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

3D моделирање у инжењерству и Пројектовање применом рачунара
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш.
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Час 01 - Увод у 3Д моделирање. Моделирање засновано на функцијама. Булове операције. CSG и C-rep. Увод у програмски пакет SolidWorks. Рад са скицама - sketch. Моделирање засновано на функцијама.
 2. Час 02 - Моделирање засновано на функцијама (Loft, CirPattern). Пример моделирања лопатице турбина (упрошћени приказ).
 3. Час 03 - Моделирање засновано на функцијама (Fillet, Geometry reference - Plane, Chamfer, Extruded Cut, Mirror, Wrap, Hole Wizard, Linear Pattern). Примена поменутих функција на примеру.
 4. Час 04 - Моделирање засновано на функцијама. Пример моделирања зупчаника са косим зубима. Функције у оквиру скица (Converted entities, Display/Delete relations, Rotate entities). Пример моделовања опруге (Curve - Helix/Spiral, Sweept Boss/base). Пример моделовања решетке користећи 3Dsketch и Sweept Boss/base функције.
 5. Час 05 - Рад са склоповима. Asspembly design. Пример моделирања склопа једноцилиндричног мотора (цилиндар, клип, клипњача, радилица, осовина, лежај). Симулација рада моделираног склопа.
 6. Час 06 - Рад са склоповима. Asspembly design. Употреба спајалица - Mates. Пример монтаже једноцилиндричног мотора. Симулација рада моделираног склопа.
 7. Час 07 - Креирање техничке документације (склопни цртеж, радионички цртеж) на основу претходно моделираног тела/подсклопа/склопа...
 8. Час 08 - Смернице за моделирање склопа (мотор, каиш, каишник завојно вретено, навртка). Коришћење Mechanical mates и то scew belt и mate.
 9. Час 09СП - Моделирање заварених конструкција. Weldments.
 10. Час 10СП - Моделирање сложених површина. Surface design.
 11. Час 11СП - Моделирање склопа. Пример стезача.
 12. Час 12СП - Моделирање делова од лима. Sheetmetal design.
 13. Час 13СП - Моделирање склопа. Пример свлакача. Метод коначних елемената применом Cosmos-а (у оквиру SolidWorks-а).
 14. Час 14СП.1 - Пројектовање технологија применом рачунара. SolidWorks - SolidCam.
 15. Час 14СП.2 - Примери операција стругања и глодања.

Примери за вежбу:

 1. Примери примене основних функција у SolidWorks-у
 2. Примери уз час 08

Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ