АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Алати и прибори
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш.
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Час 01 - Улога алата и прибора. Подела помоћних прибора. Класификација основних елемената помоћног прибора. Дефинисање положаја обратка у помоћном прибору.
 2. Час 02 - Избор база. Примери базирања. Ослонци. Центрирање. Центрирање помоћу тна. Подела основних елемената за стезање. Сила стезања.
 3. Час 03 - Елементи за стезање (завртњи, ексцентри, полужни механизми). Силе стезања. Механизми за истовремено стезање и центрирање. Елементи за механизовано стезање.
 4. Час 04 - Елементи за довођење алата у радни положај и његово вођење. Тело помоћног прибора. Економски ефекти примене помоћних прибора. Агрегатирани помоћни прибори. Прорачун тачности помоћног прибора.
 5. Час 05 - Узроци настанка, подела и одређивање грешке стезања. Грешке базирања при стезању помоћу: чауре, трна... Врсте грешака при прорачуну кондуктора. Прорачун рентабилности помоћног прибора.
 6. Час 06 - Уопштавање геометрије резног алата. Профилни стругарски ножеви. Алатни материјали.
 7. Час 07 - Техничке карактеристике технологије обраде лима. Операције обраде лима. Активности у пројектовању алата за обраду лима. Технологичност делова од лима.
 8. Час 08 - Подела алата за обраду лима. Подела елемената алата за обраду лима према функцији.
 9. Час 09 - Димензионисање просекача, пробојаца и отвора у плочи. Елементи за вођење траке. Ковачни нож. Степен искоришћења материјала.
 10. Час 10 - Одређивање положаја рукавца. Подела унифицираних и стандардних елемената за обраду лима. Хабање просекача и пробојца. Фино просецање и пробијање. Специфичности делова који се израђују савијањем. Угао еластичног враћања лима.
 11. Час 11 - Конструкционе карактеристике радних елемената алата за извлачење. Специфичности обраде извлачења делова од лима. Извлачење са намерним стањем дебљине лима. Вишестепено извлачење из траке.
 12. Час 12 - Ковање. Основи поступака ливања под притиском. Врсте, основне технолошке особине и поступци израде пластичних маса.

Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику
Испитна питања

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ