АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Аутоматизација производних процеса
Предметни наставник:
Горан Василић, дипл.инж.маш..
gvasilic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Основе аутоматизације
  2. Пнеуматске компоненте
  3. Пнеуматске компоненте - 2. део
  4. Пнеуматски системи управљања
  5. Комбинациони коначни аутомати
  6. Секвенцијално управљање, каскадна метода
  7. Секвенцијално управљање, метода корак по корак

Вежбе:

  1. Анализа и симулација рада пнеуматских система
  2. Први самостални задатак за студенте
  3. Секвенцијално управљање - примери
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ