АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Безбедност саобраћаја
Предметни наставник:
др Биљана Ранковић Плазинић, дипл.инж.саобр.
bplazinic@tehnikum.edu.rs

  1. Писана предавања
  2. Вежбе
  3. Семестрални рад:
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ