АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Електротехника са електроником
Предметни наставник:
др Жељка Томић, дипл.инж.електр.
ztomic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Предавања:

 1. Увод
 2. Електростатика
 3. Једносмерна струја
 4. Магнетизам
 5. Наизменична струја
 6. Снабдевање
 7. Електроника
 8. Електричне машине
 9. Мерења основних електричних величина
 10. Литература
 11. Лабораторијске вежбе:
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ