АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Еколошки менаџмент
Предметни наставник:
др Даниела Ристић, дипл. инж. маш.
dristic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Основни еколошки појмови
 2. Основе заштите животне средине
 3. Постојеће стање животне средине
 4. Квалитет ваздуха и климатске промене
 5. Методе и технике заштите од буке, вибрација
 6. Привредни сектори и њихови утицаји на животну средину - 1
 7. Привредни сектори и њихови утицаји на животну средину - 2
 8. Методе и технике заштите тла -1
 9. Методе и технике заштите тла - 2
 10. Политика и заштита животне средине
 11. Систем докумената
 12. Мерење параметара и вредновање система
 13. Увод у чистије технологије
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ