АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Елементи машина и уређаја
Предметни наставник:
др Андријана Ђурђевић, дипл.инж.маш.
adjurdjevic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ