АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Енглески језик
Предметни наставник:
Тања Радовић, проф.енг.језика
tradovic@tehnikum.edu.rs

Предавања:

  1. The Articles;
  2. Plural of Nouns;
  3. Pronouns;

Вежбе:

  1. The Articles;
  2. Plural of Nouns;
  3. Pronouns;
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ