АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Експлоатација и одржавање техничких средстава
Предметни наставник:
Марко Тасић, дипл.инж.маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Предавања:

Аудиторне вежбе:

  1. Самостални задатак
  2. Упутство за израду самосталног задатка
  3. Упутство за израду самосталног задатка
  4. Поузданост склопова
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ