АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Физика
Предметни наставници и сарадник:
Др Жељка Томић, дипл. инж. електр.
ztomic@tehnikum.edu.rs
Др Станко Остојић, дипл. инж. електр.
sostojic@tehnikum.edu.rs
Милан Марковић, мастер маш.
mmarkovic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

Лабораторија и рачунске вежбе:

Додатни материјали:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ