АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Основе механике флуида и струјних машина
Предметни наставник:
др Драган Комаров, дипл.инж.маш.
dkomarov@tehnikum.edu.rs

Материјал за колоквијум:
01. Струјне машине - I део
02. Струјне машине - II део
03. Струјне машине - Задаци
04. Задаци за вежбу

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ