АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Финансијски менаџмент и пословно уговарање
Предметни наставник:
др Петар Бојовић, дипл. економ.
pbojovic@tehnikum.edu.rs
Асистент:
Рајна Лечић, мастер менаџер
rlecic@tehnikum.edu.rs

Предавања:

 1. Принципи економије
 2. Менаџмент
 3. Јавне финансије
 4. Јавне финансије - шематски прикази
 5. Унутрашњи платни промет
 6. Међународни платни промет
 7. Новац - од шкољке до биткоина
 8. Новац - некада и данас на тлу Србије
 9. Банкарски стамбени кредити (Примери)
 10. Банкарски готовински кредити (Примери)
 11. Контни оквир
 12. Финансијски извештај
 13. Финансијска рациа ликвидности
 14. Финансијска рациа ефикасности
 15. Финансијска рациа профитабилности
 16. Финансијска рациа солвентности
 17. Финансијска рациа тржишне вредности
 18. Студија случаја пример
 19. Београдска берза
 20. Берзански посредници
 21. Пословно преговарање
 22. Примери финансирања производних делатности
 23. Примери финансирања пољопривредних делатности
 24. Примери финансирања трговинских делатности
 25. Примери финансирања услужних делатности
 26. Пример пословног плана

Домаћи задаци:

Испитна тест питања:

Извод из књиге предмета

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ