АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Грејање, проветравање и индустријска вентилација
Предметни наставник:
др Милош Михаиловић, дипл.инж.маш.
mmihailovic@tehnikum.edu.rs

Предавања:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ