АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Индустријски менаџмент
Предметни наставник:
др Даниела Ристић, дипл. инж. маш.
dristic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Увод
 2. Структура производног система
 3. Комплексна оптимизација пословно-производног система у интеракцији са околином (КОППСИО)
 4. Флексибилна тимска организациона структура
 5. Циљеви и планирање
 6. Методе осмишљавања будућих ситуација
 7. Менаџмент производног програма
 8. Карактеристике индустријског управљања
 9. Пословни проблеми
 10. Квалитет радног живота
 11. Потребна знања за обављање менаџерских послова
 12. Наступ менаџера као мисаони процес
 13. Организација пословног састанка

Самостални задатак:

 1. Упутство за израду самосталног задатка
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ