АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Информатика
Предметни наставник:
Срђан Барзут, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

Уводно предавање * 22. и 25.02.2021.
01. Математичке основе рачунарске технике * 01. и 04.03.2021.
02. Рачунарски системи * 08, 11, 15. и 18.03.2021.
03. Конфигурација рачунара - MB * 22, 25, 29. и 01.04.2021.
04. Конфигурација рачунара - CPU, меморија, HDD и CD * 05, 08, 12. и 15.04.2021.
05. Конфигурација рачунара - Перифернe компоненте * 19, 22, 26 и 29.04.2021.
06. Рачунарске мреже * 10, 13, 17. и 20.05.2021.

Пример испитног теста * (преглед градива) * 24. и 27.05.2021.

Упутство за попуњавање индекса
Распоред група 2020/21.


Материјали са вежби:

На адреси: moodle.tehnikum.edu.rs доступни су видео материјали за лабораторијске вежбе. Креирани су налози за приступ свим студентима који су пријављени за вежбе у овом семестру и налазе се у званичној евиденцији.

• Корисничко име за приступ је редни број индекса (нпр. 6123).
• Лозинка је датум рођења у формату „01.01.2000.“. При иницијалном приступу потребно је подесити нову лозинку у складу са сигурносним захтевима платформе, као и унети валидну адресу ел. поште у свом профилу.

Увод у Excel * Скрипта

01. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење
02. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење
03. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење
04. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење
05. Задатак - Еxcel * Поставка * Решење
06. Задатак за самостално вежбање - Excel * Поставка * Решење

01. Задатак - Access * Поставка и решење
02. Задатак - Access * Поставка и решење
03. Задатак - Access * Поставка и решење
04. Задатак - Access * Поставка и решење

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ