АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Интернет и електронско пословање
Предметни наставник:
Срђан Барзут, мастер информ.
sbarzut@tehnikum.edu.rs

Актуелни материјали са предавања:

01. Увод
02. Интернет - Увод, сервиси и протоколи
03. Информациони системи
04. Базе података

Први колоквијум обухвата области: Интернет, Информациони системи и Базе података

05. Основе електронског пословања
06. Интернет и ел. пословање

Други колоквијум обухвата области: Основе електронског пословања и Интернет и ел. пословање

07. Заштита ИС - Основе
08. Заштита ИС - Биометрија
09. Заштита ИС - Криптологија

Испит обухвата области: Заштита ИС (Основе, Биометрија и Криптологија)

Упутство за попуњавање индекса
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ