АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Моделирање алата и прибора за CNC системе
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш..
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Преузимање материјала

Материјали са предавања:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ