АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Машинска обрада I
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш..
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику

Материјали са предавања:

 1. Час 01 – увод у обрадне системе. Процеси у системима производног машинства.
 2. Час 02 – обрадни систем. Методе обраде, основна подела. Структура обрадног процеса. Групни и сложен захват.
 3. Час 03, 04 и 05 - Техничке карактеристике обрадних система (универзални струг, универзална глодалица, краткоходна рендисаљка, стубна бушилица, брусилица за равно брушење, обрадни центар).
 4. Час 06 - Обада метала резањем. Основни принцип резања. Режими резања (стругање, глодање, бушење...).
 5. Час 07 - Стварање струготине. Фактор сабијања струготине. Главни фактори обраде. Брзине у зони резања. Силе у зони резања.
 6. Час 08 - Квалитет обраде. Тачност обраде. Корелација између квалитета и метода обраде. Избор припремка. Додаци за обраду. Избор режима резања
 7. Час 09 - Режими резања према препорученим вредностима и према функцијама обрадљивости.
 8. Час 10 и 11 – Структура времена обраде. Технолошка цена обраде. Показатељи квалитета обрадних система.

Аудиторне вежбе:

 1. Пример самосталног задатка 1 – операције на стругу
 2. Пример самосталног задатка 2 – операције на глодалици
 3. Смернице за израду самосталних задатака

Лабораторијске вежбе:

 1. Материјал са лабораторијских вежби 1
 2. Материјал са лабораторијских вежби 2

Испит:

 1. Решен један испитни задатак
 2. Испитна питања за усмени део испита
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ