АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Математика АI, АII и Б
Предметни наставник:
др Марина Миловановић Аранђеловић, дипл. мат.
mmarandjelovic@tehnikum.edu.rs

Предавања:

  1. Предавањa
  2. Вектори
  3. Функције са две промењљиве
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ