АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Механика
Предметни наставник:
др Бојан Ивљанин, дипл. инж. маш.
bivljanin@tehnikum.edu.rs

Предавања:

  1. Кинематика крутог тела
  2. Обртање тела око непокретне осе
  3. Равно кретање тела
  4. Тренутни пол брзина
  5. Убрзање тачке тела при равном кретању
  6. Основни појмови и закони динамике
  7. Инверзни задатак динамике
  8. Количина кретања материјалне тачке
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ