АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Методе испитивања услова радне околине
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Законска регулатива и преглед техничких стандарда
 2. Испитивање микроклиме у радној околини
 3. Термички комфор у радној околини
 4. Испитивање хемијских штетности у радној околини
 5. Испитивање физичке штетности – бука – део 1
 6. Испитивање физичке штетности – бука – део 2
 7. Испитивање физичке штетности – вибрације - део 1
 8. Испитивање физичке штетности – вибрације - део 2
 9. Испитивање физичке штетности – штетна зрачења
 10. Испитивање осветљености радне околине
 11. Испитивање биолошких штетности
 12. Анализа резултата мерења
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ