АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Машински материјали
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш..
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Кристална грађа метала; Еластично и пластично деформисање
 2. Механичка својства материјала; Испитивање материјала са разарањем узорка
 3. Легуре метала - равнотежна стања
 4. Означавање челика
 5. Термичка обрада метала
 6. Добијање гвожђа
 7. Израда металних делова ливењем
 8. Поступци спајања материјала – лемљење и заваривање
 9. Заштита површине метала
 10. Заштита од корозије, избор материјала и примена
 11. Полимери, еластомери, композитни материјали, горива и мазива

Вежбе:

 1. Припрема за лабораторијске вежбе - 1
 2. Припрема за лабораторијске вежбе - 2
 3. Припрема за лабораторијске вежбе - 3

Испит:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ