АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Машинска обрада 2
Предметни наставник:
Горан Василић, дипл.инж.маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Уводна разматрања
  2. Савијање лима
  3. Савијање лима - 2. део
  4. Просецање и пробијање
  5. Сечење лима
  6. Извлачење лима, мере припремка, број операција извлачења
  7. Отпор при извлачењу лима. Укупна сила извлачења
  8. Истосмерно истискивање

Вежбе:

  1. Образац самосталног задатка
  2. Први самостални задатак
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ