АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Нумерички управљани обрадни системи
Предметни наставник:
др Милан Милутиновић, дипл.инж.маш..
mmilutinovic@tehnikum.edu.rs

Преузимање материјала - за лозинку архиве обратити се предметном наставнику
Испитна питања

Материјали са предавања:

  1. Час 01 – дефиниција и класификација машина алатки. Дефиниција и структура НУМА. Структура једне серво осе.
  2. Час 02 – елементи НУМА (носећа структура, главно вретено, водјице, мотори, завоја вретена, измењивач алата, алати, магацини алата)
  3. Час 03 - програмирање НУМА и НУ технологија. CAD-CAM-Постпроцесор.
  4. Час 04 и 05 - ручно програмирање машина алатки (Обрадни центар ИЛР-лабораторија). Г-функције.
  5. Час 06 и 07 - ручно програмирање CNC струга. Г- функције. Програмирање CNC струга студенти изводе у једној фабрици у Београду која поседује CNC струг Gildemeister CTX500.
  6. Час 08 и 09 - програмирање НУМА помоћу АТП-језика.

Лабораторијске вежбе:

  1. Образац самосталног задатка
  2. Други самостални задатак
  3. Решен пример програмирања обрадног центра ИЛР који се налази у лабораторији Техникум Таурунума. Решење обухвата комплетан поступак припреме и програмирања обрадног центра почевши од плана базирања, плана алата, плана обраде, писања програма и његовог извршења на самој CNC машини (обрадном центру).
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ