АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Одржавање противпожарних система
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Основни принципи одржавања техничких система
 2. Законска регулатива, технички прописи и стандарди
 3. Одржавање стабилних инсталација за гашење пожара водом – Спринклер системи
 4. Одржавање стабилних инсталација за гашење пожара водом – Дренчер системи и Водена магла
 5. Стабилни системи за гашење пожара пеном
 6. Стабилни системи за гашење пожара угљен-диоксидом
 7. Стабилни системи за гашење пожара гасовима – инерген, аргон,FM-200, Novec1230
 8. Стабилни системи за гашење пожара прахом и аеросолима
 9. Системи за одимљавање и натпритисну вентилацију
 10. Системи за дојаву пожара и дима и детекцију експлозивних гасова и пара
 11. Одржавање хидрантске инсталације а
 12. Теорија поузданости
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ