АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Осигурање и процена штете
Предметни наставник:
Марко Тасић, дипл.инж.маш.
markotasic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Предавања:

Аудиторне вежбе:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ