АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Противпожарни системи
Предметни наставник:
др Никола Танасић, дипл.инж.маш.
ntanasic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

 1. Законска регулатива, технички прописи и стандарди
 2. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Спринклер системи
 3. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Спринклер системи– димензионисање компоненти система
 4. Пример за процену пожарног ризика према euroalarm и trvb методи
 5. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Спринклер системи – пројектовање и извођење
 6. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Дренчер системи
 7. Стабилне инсталације за гашење пожара водом – Инсталације са воденом маглом
 8. Стабилне инсталације за гашење пожара пеном
 9. Стабилни системи за гашење пожара угљен-диоксидом и инертним гасовима
 10. Стабилни системи за гашење пожара прахом, аеросолима и гасовима FM-200 и Novec
 11. Системи за одимљавање и натпритисну вентилацију
 12. Системи за дојаву пожара и дима и детекцију експлозивних гасова и пара

Испитна питања

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ