АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Превентива и кампање у безбедности саобраћаја
Предметни наставник:
др Дејан Јованов, дипл.инж.саобр.
djovanov@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:
01. Увод
02. Прописи у безбедности саобраћаја
03. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-A. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-Б. Управљање безбедношћу саобраћаја
03-Ц. Управљање безбедношћу саобраћаја
I колоквијум
04. Маркетинг у безбедности саобраћаја
05. Кампање у безбедности саобраћаја
06. Примери кампања
07. Промоција кампања
08. Превентива у безбедности друмског саобраћаја и транспорта.
09. Утицај поремећаја понашања и последице на безбедност саобраћаја

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ