АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Систем контроле у производном инжењерству
Предметни наставник:
Горан Василић, дипл.инж.маш.
gvasilic@tehnikum.edu.rs

Материјали са предавања:

  1. Индиректне методе мерења
  2. Мерни ланци

Вежбе:

  1. Насловна страна самосталног задатка
  2. Образац самосталног задатка
  3. Вежбе - 1
  4. Вежбе - 2
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ