АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Технички материјали и погонске материје
Предметни наставник:
др Предраг Дробњак, дипл. инж. маш.
pdrobnjak@tehnikum.edu.rs

Предавања:

Вежбе:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ