АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Наставни материјали

Унутрашњи транспорт
Предметни наставник:
др Богдан Марковић, дипл.инж.маш.
bmarkovic@tehnikum.edu.rs

Обавештења:

Писана предавања:

Домаћи задаци:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ