ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Архива

Наставни планови за студијске програме на које је школа уписивала студенте у претходним акредитацијама

Основне струковне студије:

Акредитација из 2007. и 2008. године:

Акредитација из 2012. године:

Акредитација из 2013. године:

Специјалистичке струковне студије:

Напомена: Специјалистичке струковне студије су према Закону о високом образовању из 2005. године третиране као студије II нивоа и као такве су акредитоване. Доношењем Закона о високом образовању 2017. године, специјалистичке струковне студије се третирају као студије I нивоа при чему је Законом предвиђено да већ акредитоване студије имају важност за студенте уписане закључно са школском 2018/19 године. Почев од школске 2019/20 године специјалстичке струковне студије се акредитују као студије I нивоа.

Акредитација из 2010. године:

Акредитација из 2012. године:

Акредитација из 2015. године:

Акредитација из 2017. године:

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум