ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Студије Књиге предмета

Наставни планови ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМА - ВИШСС са књигама предмета, од 2007. године

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ АКРЕДИТАЦИЈА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ АКРЕДИТАЦИЈА

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ СА КЊИГАМА ПРЕДМЕТА ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ АКРЕДИТАЦИЈА

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум