АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Распоред наставе

Распореде наставе за све три године основних струковних студија можете погледати овде:


НАПОМЕНА: Измена уз распоред за студијски програм Машинско инжењерство - модул М1 и М3

Распореде наставе за мастер струковне студије можете погледати овде:


НАПОМЕНА: У првој недељи наставе из свих предмета се прво одржавају предавања, односно уколико је за вашу групу распоредом часова предвиђено да се прво одржавају вежбе оне се у првој недељи наставе неће одржати.

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ