АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / МСС

Упис на студијске програме мастер струковних студија

Начин бодовања кандидата и критеријуми за упис на студијске програме Мастер струковних студија:

Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу броја бодова које су кандидати остварили у току претходног школовања и броја бодова које су кандидати добили за свој приступни рад.

Успех у претходном школовању се бодује са највише 30 бодова (укупна просечна оцена помножена са 3), а приступни рад се бодује са највише 70 бодова.

На основу акредитације Академије техничких струковних студија Београд добијена је дозвола за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја за одржавање наставе на нивоу мастер струковних студија (120 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ