ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ
Висока инжењерска школа струковних студија, Београд - Земун
Школа је одсек Академије техничких струковних студија Београд
Почетак Упис Прелази

Пријем кандидата на студије ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМA, са других високошколских установа

Постоји могућност пријема кандидата на студије на ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМУ, са других високошколских установа. Сваки захтев се решава појединачно, при чему се врши еквиваленција предмета и програмских садржаја ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМA и предмета које је кандидат положио на другој високошколској установи са које прелази.

Студенти струковних студија са других високошколских установа могу извршити прелаз на ову Школу под условом, да поднесу следећу документацију:

  1. Молбу за прелаз (образац из скриптарнице);
  2. Индекс високошколске установе са које прелазе;
  3. Уверење о положеним испитима са високошколске установе;
  4. Уплатница на износ од 4.000,00 динара, уплаћен на текући рачун број 840-1852666-36 са позивом на број 720 и назнаком признавање испита;
  5. Оверен наставни програм по коме су студирали на високошколској установи, са које прелазе.

Наведена документација се предаје у Библиотеци Школе од 01.09. до 01.11.2020. године.

Петнаест дана по пријему молбе, студент добија Решење о признатим испитима. Након тога врши се упис на шалтерима Школе.

 
© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум