АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / Прелази

Пријем кандидата на студије Одсека, са других високошколских установа

Студенти треба да доставе следећу документацију:

  1. Молбу за прелаз (образац из скриптарнице);
  2. Индекс и уверење о положеним испитима са високошколске установе са које прелазе;
  3. Уплатницу на износ од 4.000,00 динара, уплаћен на броj текућег рачуна 840-2118666-55 са назнаком *за признавање испита* и
  4. Оверен наставни програм по коме су студирали на високошколској установи.

Наведена документација се предаје у Библиотеци Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите од 01.09 - 01.12. текуће године oд 11:00 до 13:00 часова.

Петнаест дана по пријему молбе, студент добија Решење о признатим испитима. Након тога врши се упис на шалтерима студентске службе Одсека.

 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ