АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Упис / Презентација

Презентација студијских програма

Друмски и градски саобраћај

Машинско инжењерство, модул М1 - Производно инжењерство

Машинско инжењерство, модул М2 - Процесна техника и термотехника

Заштита од пожара и спасавање

Безбедност и здравље на раду
 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ