о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УПИСИВАЛА СТУДЕНТЕ У ПРЕТХОДНИМ АКРЕДИТАЦИЈАМА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

Акредитација из 2007. и 2008. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Производно машинство
     ▪ Машинске конструкције и механизац.
     ▪ Процесна техника и термотехника
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Друмски и градски саобраћај
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2008/09 до 2012/13
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-221/2008

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13
612-00-00804/13

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

Напомена: Специјалистичке струковне студије су према Закону о високом образовању из 2005. године третиране као студије II нивоа и као такве су акредитоване. Доношењем Закона о високом образовању 2017. године, специјалистичке струковне студије се третирају као студије I нивоа при чему је Законом предвиђено да већ акредитоване студије имају важност за студенте уписане закључно са школском 2018/19 године.
Почев од школске 2019/20 године специјалстичке струковне студије се акредитују као студије I нивоа.

Акредитација из 2010. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Саоб. инжењерство (са два модула)
     ▪ Маш. инжењерство (са три модула)
2010/11 до 2014/15
2010/11 до 2014/15
612-00-2551/2010
612-00-2551/2010

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13

Акредитација из 2015. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Безбедност у саобраћају
     ▪ Машинско инжењерство (са три
       модула за школску 2015/16 и два
       модула за школске 2016/17
       до 2018/19)
2015/16 до 2018/19
2015/16 до 2018/19
612-00-01603/2015-06
612-00-01603/2015-06

Акредитација из 2017. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
2017/18 до 2018/19
2017/18 до 2018/19
612-00-00951/2018-06
612-00-00951/2018-06

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум