о школиактуелноуписстудијекадровисарадњауспесиконтакт
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ ЗА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ НА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА УПИСИВАЛА СТУДЕНТЕ У ПРЕТХОДНИМ АКРЕДИТАЦИЈАМА

Основне струковне студије:

Акредитација из 2007. и 2008. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Производно машинство
     ▪ Машинске конструкције и механизац.
     ▪ Процесна техника и термотехника
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Друмски и градски саобраћај
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2007/08 до 2011/12
2008/09 до 2012/13
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-465/2007
612-00-221/2008

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
     ▪ Машинско инжењерство:
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13
612-00-00804/13

Специјалистичке струковне студије:


Акредитација из 2010. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Саоб. инжењерство са два модула
     ▪ Маш. инжењерство са три модула
2010/11 до 2014/15
2010/11 до 2014/15
612-00-2551/2010
612-00-2551/2010

Акредитација из 2012. године:
брoj дозволе за рад:
     ▪ Заштита од пожара и спасавање
     ▪ Безбедност и здравље на раду
2012/13 до 2016/17
2012/13 до 2016/17
612-00-00804/13
612-00-00804/13

врх© Copyright: Техникум Таурунум ВИШСС, Београд-Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ - Техникум Таурунум