АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД
Одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите
Наде Димић 4, Земун
Почетак / Студије / Ценовник

Ценовник Академије техничких струковних студија Београд

Одлука о висини школарине, осталих и посебних услуга за школску 2021/2022. годину Академије техничких струковних студија Београд

Одлука о висини школарине, осталих и посебних услуга за школску 2020/2021. годину Академије техничких струковних студија Београд

Школарина (самофинансирајући студенти)

Плаћање школарине (за самофинансирајуће студенте) 
© Copyright: Одсек за саобраћај машинство и инжењерство заштите, Земун
Техничка обрада презентације: ЦРИ